ពិសេស​មែន​! នៅ​កូរ៉េ មាន​ភោជនី​ដ្ឋា​ន​សម្រាប់​អ្នក​អត់​លិទ្ធ​ទៀត (​វីដេអូ​) – CEN