បុរស​ម្នាក់​ធ្វើ​ជាខ​ល​ទូរស័ព្ទ តែ​ធាតុពិត​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដ៏​ហួសចិត្ត ថត​តំបន់​សំខាន់​ស្ត្រី​ម្នាក់​ស្លៀកសំពត់​ខើច​ខ្លី​អង្គុយ​នៅ​ខាងលើ (​វីដេអូ​) – CEN