​ស្ត្រី​ជា​កម្មករ​ម្នាក់ ត្រូវ​បាត់បង់​ម្រាមដៃ​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ បន្ទាប់​ចូល​ដៃ​ទៅក្នុង​ម៉ាស៊ីន​កាត់​នំប៉័ង (​វីដេអូ​) – CEN