មិន​ឲ្យ​លោះ​ព្រលឹង​ម៉េច បើ​អង្គុយ​ក្បែរ​សាកសព ថែម​ទាំង​ប្រឹង​សន្ទនា​មួយ​សន្ទុះ​ទៀត​នោះ ! – CEN