ចំណី​អាហារ​ដែល​ខូចគុណភាព ប្រភេទ​សាច់មាន់ និង​នំ ជាង​១​តោន ត្រូវ​ដុត​កម្ទេច​ចោល​ – CEN