មើលចុះ​! កូនស្រី «​ដ៏​ល្អ​» ប្រើ​ម្តាយ​ជូត​សម្អាត​ស្បែកជើង​ប្រឡាក់​នៅលើ​ដងផ្លូវ និង​ស្តី​ឲ្យ​ប្រៀប​ដូច​កញ្ជះ​ដាច់​ថ្លៃ (​វីដេអូ​) – CEN