ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ចរន្ត​អគ្គិសនី នៅ​សង្កាត់​មួយចំនួន ចំនួន​៤​ថ្ងៃ ដើម្បី​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើង​បរិក្ខារ​និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែ​ – CEN