​នគរបាល​ចរាចរណ៍​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ឃាត់​រថយន្ត​ដឹក​ដី​ចូល​ក្រុង​ពេល​ថ្ងៃ ៦​គ្រឿង​ពិន័យ​ – CEN