កីឡា​ការិនី ស្នូឃ័រ និង​ប៊ីយ៉ា​ស្រួង ភាវី ឈ្នះ​មេដាយ​សំរឹទ្ធ ជើងឯក​ពិភពលោក​ – CEN