មន្ត្រីការទូត​បែ​ល​ហ្សិក​៖ កម្ពុជា គឺជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ស្ថិរភាព និង​លក្ខណៈ​អំណោយផល​ជាងគេ​ក្នុង​តំបន់ សម្រាប់​ការធ្វើ​ធុរកិច្ច និង​វិនិយោគ​ – CEN