ឃុំខ្លួន​២​នាក់​បងប្អូន ដែល​លក់​ក្មួយ​ស្រីឲ្យទៅ​ជនជាតិ​ចិន នៅ​ប្រទេស​ចិន​, ពេល​នេះ​នាង​មាន​ផ្ទៃពោះ​ជាង​៨​ខែ​ – CEN