រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បើក​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​បុណ្យជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ – CEN