ពលរដ្ឋ​មួយ​គ្រួសារ ដែល​រង​ភាព​អ​យុត្ដិធម៌ ពី​គ្រួសារ​អ្នកមាន​លុយ បាន​រំលោភ​យក​ដី និង​ចាប់​ប្ដី​របស់​គាត់​ដាក់គុក បាន​ស្នើសុំ​សម្តេច​តេជោ ជួយ​ដោះស្រាយ​ – CEN