ផលិតករ​ភាពយន្ត​ឯកសារ​ជនជាតិ​អូស្ត្រាលី ត្រូវ​លើកលែង​ទោស​ – CEN