ពស់​១​ក្បាល​ជាប់​ក្នុង​រន្ធ ទាញ​ពុំ​ចេញ តើ​មាន​អ្នកណា​ដឹង​មូលហេតុ​ទេ​? (​វីដេអូ​) – CEN