ឆេះ​ខ្លោច​ខ្លួន​រងរបួស​ធ្ងន់ ពេល​ផ្សារ​ពិ​ដាន​ផ្ទះ​ត្រូវ​ខ្សែភ្លើង​ឆក់​ – CEN