ប្រជាពលរដ្ឋ​ជិត​៦០​នាក់ មកពី​ភូមិ​ចំនួន​៤ ប្រមូលផ្ដុំ​គ្នា​តវ៉ា​សុំ​អាជ្ញារ​រាជធានី ក្រសួងមហាផ្ទៃ កាត់​ភូមិ​គាត់​ទៅ​ខណ្ឌដង្កោ​គ្រប់គ្រង​វិញ​ – CEN