ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ដែល​ធ្វើ​សកម្មភាព​ភាព ចាប់រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ​៤​ឆ្នាំ​ – CEN