ទាមទារ​រក​យុត្តិធម៌​ក្នុង​រឿង “​ស្នេហា​” ខណៈ​អតី​សង្សារ​ពុំមាន​លុយ​បង់​ថ្លៃទឹកដោះ ដល់​ទៅ​… ១៨០.០០០​យាន់​ – CEN