មន្ត្រី​ជំនាញ​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោកត្រូវធ្វើការ​អប់រំ​ណែនាំ​ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ច្បាប់​ចរាច​រណ៍​អោយបាន​ទូលំទូលាយ ដល់តៃកុង​ឡាន​ដឹក​កម្មករ​រោងចក្រ​ទាំងអស់​ – CEN