បរិក្ខារ​តូច​មួយ​អាចជួយ​សម្លាប់​មេរោគ​គ្រប់យ៉ាង​បាន​ដោយសារ​…​ពន្លឺ​ខ្មៅ​(មានវីដេអូ) – CEN