បន្ថែម​អាជីព រកស៊ី​ពេល​យប់ ដើរ​គាស់​ផ្ទះ​អ្នកស្រុក លួច​ទ្រព្យសម្បត្តិ ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​ – CEN