ហួសចិត្ត​! ខឹង​មិត្ត​ប្រុស​ពុំ​ឲ្យ​ញ៉ាំ​ធូ​រ៉េ​ន​ក្នុង​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ នាង​ខ​ល​ហៅ​ប៉ូលីស​ចោទថា «​រំលោភ​» លទ្ធផល រង​ទុក្ខ​ខ្លួនឯង​ – CEN