កូន​ទូរស័ព្ទ​ប្រាប់​ប៉ូលិស​ធ្វើឱ្យ​ម្តាយ​ត្រូវ​ក្របួច​ព្រោះ​បើកបរ​ក្នុងពេល​ស្រវឹងស្រា​ – CEN