​អស់​ត្រឹម​តា​ចាស់​នេះ​! ឃើញ​ស្រី​ស្អាត​ស្លៀក​ខ្លី​ទំនង យក​ខ្លួន​ផ្អឹប​គូទ នាង​ស្រឡាំងកាំង​ហួសចិត្ត​និយាយ​លែងចេញ (​វីដេអូ​) – CEN