«​ស្ពាន​អាកាស​ថ្មើរជើង​» ពុំ​ត្រឹម​រក្សាបាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់តែ​មនុ​ស្ស​ទេ សូម្បី​សត្វ នៅ​ស្រុក​គេៗ គោរព​ច្បាប់​អីចឹង ឃើញ​ហើយ​ពិតជា​គួរ​ឲ្យ​សរសើរ​ណាស់ – CEN