នាវា​ដឹក​ភ្ញៀវទេសចរ​ចម្រុះ​ជាតិ​សាសន៍​ចំនួន ៨៤៣​នាក់ ចេញពី​ប្រទេស​ថៃ ចូល​មក​ទស្សនា​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN