ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ មាន​រថយន្ត​ជាង ២ ពាន់​គ្រឿង បាន​ចូល​មក​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​ឆៀក នៅ​មន្ទីរ​សាធារណៈការ​ខេត្តតាកែវ​ – CEN