“​សួន​សត្វ​” ត្រូវបាន​ប្រមូលផ្តុំ​ក្នុង​មាត់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​ម្នាក់នេះ ព្រោះ​គាត់​អាច​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​សំឡេង​នី​មួយៗ ដោយ​គ្រាន់តែ​ដកដង្ហើម​…​ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ! (វីដេអូ) – CEN