​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សុខាភិបាល ជំរុញ​អោយ​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​យកចិត្តទុកដាក់​បំរើសេវា​សុខាភិបាល​ជូន​ដល់​ពលរដ្ឋ​ពិសេស​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ – CEN