បើ​មិន​ចង់​មាន​ជំងឺលើសឈាម​ទាំង​វ័យក្មេង​ទេ គួរ​ទម្លាប់​រស់នៅ​បែប​នេះ​ – CEN