ប្រុសៗ​ចិន​ពូកែ​គ្មាន “​សុជីវធម៌​” សំណាងល្អ ដែល​ស្រី​ស្អាត​ទើប​ទិញ​ប្រដាប់​ប៊ូ​ម​បង្គន់ ហើយ​មាន​គំនិត​…​ឆ្លាត​វៃ (​វីដេអូ​) – CEN