កម្ពុជា​មាន​តួនាទី​ជា​អនុប្រធាន​នៃ​មហាសន្និបាត , សម្តេច​តេជោ ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ ចូលរួម​មហាសន្និបាត​អង្គការសហប្រជាជាតិ លើក​ទី​៧៣ – CEN