​ឃើញ​ប្រពន្ធ​គេ​ចងពុង​សារុង​ងូតទឹក​សាច់​សខ្ចី ចាប់​រំលោភ​បាន​សម្រេច​, គេច​ខ្លួន​ជាង​១០​ថ្ងៃ ត្រឡប់មកវិញ ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​ – CEN