អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជំរុញ​ស្តារ​ប្រព័ន្ធ អូរ​បង្ហូរទឹក ដើម្បី​បញ្ចៀស​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ – CEN