ព្រោះ​គ្រោះរាំងស្ងួត ពស់វែក​ដ៏​ធំ​១​ក្បាល “​ដាច់ចិត្ត​” លូន​ចូល​ភូមិ​សុំ​…​ទឹក​ផឹក​! (វីដេអូ) – CEN