ស្ទាវ​មួយក្រុម សងសឹក​គ្នា​គំនុំ​ចាស់ អ្នកចាញ់​ស្លាប់ និង​របួស អ្នកឈ្នះ​ជាប់​ខ្នោះ​របស់​ប៉ូលិស​ – CEN