ផ្លែ​ស្ពឺ អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​កើត​ជំងឺ​តម្រងនោម​ស្លាប់​ភ្លាម​ – CEN