​តុលាការខេត្ត​ព្រះសីហនុ នឹង​បើក​សវនាការ​ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​ដីធ្លី ៤​នាក់ ដែល​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី​ជាមួយ​ឧកញ៉ា តាន់ តាត់ អ្នក​មាន​ទ្រព្យ​ល្បី​នា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN