​បុគ្គលិក​អាដហុក និង​គ​.​ជ​.​ប ត្រូវបាន​ផ្តន្ទាទោស​ពន្ធនាគារ​ពី​បទ​សូកប៉ាន់​សាក្សី ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ព្យួរ​ – CEN