​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ទទួល​ជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន​ចំនួន​៦ ដែល​មាន​បទពិសោធ​ក្នុង​ការកសាង​ផ្លូវ​និង​លូ​ – CEN