ទើប​បកស្រាយ​បាន​រឿងរ៉ាវ​កក្រើក​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​គ្រា​ដែល​ផ្លែក្រូច​ពេល​ពុះ​ទៅបាន​ប្តូរ​ទៅជា​ពណ៌​ស្វាយ​ភ្លាមៗ​ – CEN