​បុរស​កាណាដា​នេះ​បដិសេធ ពុំ​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​ស្លាប់​របស់​និស្សិត​ស្រី​ជប៉ុនកាល​ពី​២​ឆ្នាំ​មុន ទោះ​ភស្តុតាង​ឃើញ​ដើរ​ជាមួយគ្នា​ចុងក្រោយ​ក៏ដោយ (​វីដេអូ​) – CEN