ចិន​៖ ចាប់​ស្ត្រី​ម្នាក់​ទិញ​កូនក្មេង​តាម Online តម្លៃ​១០.០០០​ដុល្លារ​ – CEN