ពិតជា​មិន​ស្គាល់​ស្លាប់​មែន​! ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​លេប​ត្រី​ធំ​មួយ​ទាំង​រស់​ (វីដេអូ) – CEN