អភិបាលខេត្តស្វាយរៀង ៖ យុវជន​នា​ពេលបច្ចុប្បន្ន​នេះ ពិតជា​មាន​សំណាង​ណាស់ ដែល​មាន​ឱកាស​ពេញលេញ សម្បូរបែប​និង ទទួលបាន​នូវ​ការអប់រំ​សិក្សា​គ្រប់​ទីកន្លែង – CEN