ក្មេងស្រី​វ័យ​ទើប ៦​ឆ្នាំ តែ​ចេះ​មើលថែ​ឪពុក​ពិការ ព្រោះ​គ្រោះថ្នាក់ គ្រា​ដែល​ម្តាយ​របស់​វា​ចាកចេញ​ទាំង​គ្មានក្តី​…​ស្រណោះ (វីដេអូ) – CEN