​ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បន្ត​រិះគន់​នីតិវិធី​សាលាដំបូង​ខេត្ត​នេះ ដែល​ឃុំ​ខ្លួន​ពលរដ្ឋ​៤​នាក់ តាម​បណ្តឹង របស់​ឧកញ៉ា តាន់ តាត់ អ្នក​មាន​ទ្រព្យ​ដ៏​ល្បី​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN