កូនស្រី​កាន់តែ​ធំ មុខមាត់​កាន់តែ​អាក្រក់ បុរស​ម្នាក់​នៅ​ចិន បែរ​ជា​នឹកគិត​ថា ពុំមែន​ជា​កូន​ខ្លួន ក៏​នាំ​ទៅ​ពេទ្យ​ពិនិត្យ DNA ចុងក្រោយ​… – CEN