ថៃ​៖ បាក់​រលំ​ប៉ម​កណ្ដឹង​បុរាណ​ធ្វើឱ្យ​កម្មករ​១២​នាក់​រងរបួស​និង​ស្លាប់​ – CEN